Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 1. Bevezető rendelkezések:

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) Gyulai Krisztina egyéni vállalkozó (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett www.egeszsegesharmonia.hu honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető szolgáltatásokra (továbbiakban: „Szolgáltatás”) történő jelentkezésre, valamint a Honlapon elérhető, nem személyre szabott termékek (továbbiakban: „Termékek”) megrendelésére vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza. 

Jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandóak a Honlap használatára, továbbá tartalmazza a Honlapot megtekintő valamennyi felhasználóra irányadó szabályokat (a továbbiakban együtt: „Felhasználó”).

A Honlapra való látogatással, a Termékek és Szolgáltatások megrendelésével és azok megvásárlásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta, megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, Terméket nem rendelhet, Szolgáltatást nem vehet igénybe.

 1. Szolgáltatások és Termékek köre:

Szolgáltatásként vehető igénybe a Coaching/ Mentoring program, a Stresszkezelési és Kommunikációs tréning, a Body Body&Mind&Soul csomag

A Szolgáltató az alábbi Termékek megvásárlására biztosít lehetőséget: Egyéni konzultáció, Webináriumon való részvétel, Letölthető hanganyagok és Workshopokon való részvétel.

A Szolgáltató összefoglalva az alábbiak szerint biztosít lehetőséget a Szolgáltatások igénybevételére és Termékek megrendelésére:

Szolgáltatás/ Termék megnevezéseIgénybevételnek feltételei
COACHING/Mentoringegyéni, személyre szabott módon, előzetes egyeztetés alapján és egyedi szerződés alapján igénybevehető Szolgáltatás
Stresszkezelési és Kommunikációs tréningegyedi felmérés és előzetes egyeztetés alapján igénybevehető Szolgáltatás, melynek feltételeit egyedi szerződés tartalmazza
Body&Mind&Soul csomagegyedi igényekre szabott Szolgáltatás, melynek keretében masszázs és a coaching -al ötvözött egyéni stresszkezelés vehető igénybe egyedi szerződés alapján
Online letölthető anyagokadott témát érintő, letölthető hanganyagok, melynek igénybevételének és letöltésének feltételei az adott hanganyagnál, mint Terméknél kerülnek közzétételre 
Workshopadott témában és időpontban a honlapon és közösségi oldalon meghirdetettek szerint elérhető és igénybevehető Termék 
Konzultáció 45 perces egyéni konzultációra biztosít lehetőséget a Szolgáltató a Termék megvásárlásával 
Webinárium a Szolgáltató lehetőséget biztosít az általa tartott interaktív webináriumon való részvételre, melynek témája, időpontja a Termék mellett kerül feltüntetésre

A Felhasználó a Honlapon keresztül a fenti Szolgáltatásokat meg tudja tekinteni és előzetes egyeztetést kezdeményezhet a Szolgáltatóval azok igénybevételéről. A Szolgáltatások pontos köre és azok díja előzetes konzultációt követően, a Felek közötti egyedi szerződés alapján kerül megállapításra. 

A Honlapon elérhető Termékek eladási ára, tartalma az adott Termék mellett kerül feltüntetésre. A Termékek igénybevétele a Termékek megrendelésével lehetséges, melynek részletes szabályait jelen ÁSZF tartalmazza.

 1. A Szolgáltató adatai:
 • A szolgáltató neve: Gyulai Krisztina e.v.
 • A szolgáltató székhelye: 2142 Nagytarcsa, Somló utca 11./1.
 • A szolgáltató postacíme: 2142 Nagytarcsa, Somló utca 11./1.
 • A szolgáltató nyilvántartási száma: 54296998
 • A szolgáltató adószáma: 55483357-1-33
 • A szolgáltató bankszámlaszáma: CIB BANK ZRT. 10702301-73425533-51100005
 • e-mail: info@egeszsegesharmonia.hu
 • Szolgáltató által üzemeltetett Honlap címe: www. egeszsegesharmonia.hu.

4. Tárhelyszolgáltató adatai:

 • Cégnév: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
 • Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
 • Postacím: 1538 Budapest, Pf.: 510.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-909968
 • Adószám: 14571332-2-42
 • E-mail cím: support@tarhely.eu
 • Weboldal: https://tarhely.eu/
 • Telefonszám: +36 1 789-2-789

A Szolgáltató kijelenti, a Felhasználó pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy jelen ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt, abban az esetben a Felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. 

5. Honlapon elérhető Termékek megvásárlása: 

5.1. A Termékre vonatkozó részletes információk vagyis a Termék megnevezése, eladási ára, illetve a Termékre vonatkozó egyéb specifikációk a Honlapon kerülnek feltüntetésre. Az adott Termék megrendelése a Honlapon keresztül, jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, lehetséges. A Termék megvásárlásához a megrendelő lap kitöltése, annak elküldése és a Termék mellett feltüntetett ellenérték megfizetése szükséges.   A rendelés leadása előtt a Felhasználónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására.

5.2. A Termék megrendelése interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető Az adott rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton küldi el a Felhasználók részére. 

5.3. Az adott Termék megrendelése a Termék kiválasztását követően a megrendelőlap kitöltésével, annak elküldésével történik. A megrendelésről visszaigazolás érkezik a Felhasználó által megadott e-mail címre a megrendelés leadásától számított legkésőbb 48 órán belül. Amennyiben fenti határidőben Szolgáltató a megrendelést nem igazolja vissza, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

5.4. A Termék vételárának kiegyenlítése a megrendelés visszaigazolását követően, a Szolgáltató által küldött díjbekérőn szereplő díj banki átutalással történő kiegyenlítésével történik, illetve online bankkártyás fizetéssel is teljesíthető a Barion rendszer igénybevételével. 

5.5. Online fizetésre vonatkozó külön tájékoztatás: 

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A Barion Payment Zrt cégadatai:

 • Székhely: H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet
 • Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Cégjegyzékszám: 01-10-048552
 • Adószám: 25353192-243

A Barion Payment Zrt. általános szerződési feltételei és adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhető a  https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ és a https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/ weboldalakon.

5.5. A számla kiállításához és a megrendelés véglegesítéséhez az alábbi adatok megadása feltétlenül szükséges: vezetéknév, keresztnév; e-mail cím, értesítési telefonszám; szállítási cím (ország, város, utca, házszám, irányítószám), számlázási név és cím (ország, város, utca, házszám, irányítószám) amennyiben nem egyezik a szállítási címmel.  

5.6. Az elektronikus számlát a Szolgáltató a Számlázz.hu rendszerrel állítja ki. A Számlázz.hu Szolgáltatás üzemeltetője és nyújtója KBOSS.hu Kft.

KBOSS.hu Kft. cégadatai:

 • Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-303201
 • bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 • adószám: 13421739-2-41 
 • KBOSS.hu Kft. általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.szamlazz.hu/aszf/ és a https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ weboldalakon

5.7. A megrendelés elküldéséhez és a számla kiállításának feltétele jelen ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezésének elfogadása. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan esetben, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó hibás e-mail címet vagy egyéb hibás adatot adott meg a megrendelés során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.7. A fentiek szerinti megrendelés és annak visszaigazolása nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett megrendelési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig őriz. 

5.8. A Termék megrendelése során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

6. A Honlapon elérhető Szolgáltatások igénybevételének módja:

6.1. A Szolgáltatás igénybevételére és annak díjára vonatkozó megállapodásról a Felek külön egyeztetnek, a Honlapon keresztül a Felhasználó a kapcsolatfelvételre megjelölt e-mail címre megküldött üzenetében kérhet további tájékoztatást a Szolgáltatásokról. A kapcsolatfelvételt követően kerül sor a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésére. A Honlapon közvetlenül Szolgáltatás nem rendelhető meg, a Felhasználó a Szolgáltatásra vonatkozó igényét jelezheti, amely azonban önmagában nem hoz létre szerződést a Felek között.

7. Felhasználót, mint Fogyasztót megillető jogok:

7.1. Az elállási jog:

A leadott megrendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet tartalmazza. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a megrendelés visszaigazolásától számított 14 napon belül.

Amennyiben a megvásárolt Termék egyéni konzultáció vagy webináriumon való részvétel és a Fogyasztó írásban jelzi, hogy nem kíván részt venni a konzultáción vagy a webináriumon, a Szolgáltató a részvételi díjat abban az esetben téríti vissza, ha azt a Fogyasztó legkésőbb a konzultáció/webinárium időpontját megelőzően 48 órával jelzi a Szolgáltató részére. A Szolgáltató ebben a részvételi díjat 14 napon belül visszautalja a Fogyasztó bankszámlájára.  

A webinárium, konzultáció időpontját megelőző 24 órában jelzett ilyen igény esetén a Fogyasztó kizárólag halasztást kérhet a Szolgáltatótól. A halasztási kérelmét írásban köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz. Halasztás esetén a Fogyasztó a befizetett díjat a befizetés/átutalás időpontjától számított 1 éven belül szabadon felhasználhatja a Szolgáltatóval egyeztett új időpontban.

Vis Maior esetek: A Fogyasztót nem illeti meg az elállás joga, és így pénzvisszatérítési igénnyel sem léphet fel Szolgáltató felé, ha a meghirdetett konzultáció, webinárium a meghirdetés időpontjában még előre nem látható, Vis Maior kategóriába tartozó esemény, illetve kapcsolódó hatósági korlátozás (pl. kijárási tilalom) miatt marad el, vagy kerül halasztásra. Ebben az esetben a Szolgáltató mindet meg fog tenni a szolgáltatás alternatív formában (online, zárt csatorna stb.) történő fenntartása érdekében.

Ha a Fogyasztó az elállási, halasztási jogával kíván élni, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles e-mailen info@egeszsegesharmonia.hu vagy postai úton a 2142 Nagytarcsa, Somló utca 11./1. címre eljuttatni. 

7.2 Hibás teljesítés esetén a Felhasználót, mint Fogyasztót megillető jogok:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a Szolgáltató, mint kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Fogyasztó, mint jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ez azt jelenti, hogy az első hat hónapban a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a Fogyasztónak eladott dolog a teljesítés időpontjában megfelelt a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Hat hónapon túl azonban már a Fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a termék hibás volt.

8 Szellemi tulajdonnal, szerzői joggal kapcsolatos rendelkezések:

8.1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap teljes tartalma és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, szoftverek és más részek szellemi tulajdonjogi védelem alatt állnak, és ezek kizárólagos jogosultja a Szolgáltató.

8.2. A Honlapon található bármely tartalom kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Honlap bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában. 

8.3. A Honlap tartalmának bárminemű felhasználása csak a Szolgáltató előzetes, írásos engedélyével és a forrás pontos megjelölésével történhet. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után.

9. Szolgáltatásokkal kapcsolatos egészségügyi tájékoztató:

9.1. A Szolgáltató a testi-lelki-szellemi harmónia elősegítését célzó Szolgáltatásokat nyújt, Programokat kínál. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások nem minősülnek egészségügyi szolgáltatásnak, (gyógy)kezelésnek, nem sorolható az orvosi gyakorlat, az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat vagy a nemkonvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások körébe, ezért az orvosi konzultációt, diagnózist és kezelést nem helyettesíti. 

9.2. A Szolgáltató nem nyújt egészségügyi ellátást , sem egészségügyi szolgáltatást , nem fejt ki semmilyen, az orvosi gyakorlat körébe tartozó tevékenységet, sem egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás vagy a nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati szolgáltatást. A szolgáltatás igénybevétele a személyes állapotban okvetlenül változást nem eredményez. 

10. Panaszkezelés, Jogérvényesítési lehetőségek

10.1. A Fogyasztó a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a Termék Fogyasztó részére történő értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közölheti a Szolgáltatóval írásban az info@egeszsegesharmonia.hu e-mail címre küldött levelében. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel és azt 30 napon belül megküldi a Fogyasztónak érdemi válaszával együtt. A Fogyasztó írásbeli panaszát a Szolgáltató a panasz beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

10.2. A Fogyasztó panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint (általános alávetési nyilatkozatot Szolgáltató nem tett). A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetősége: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 E-mail cím:bekelteto.testulet@bkik.hu). 

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Baranya Vármegyei Békéltető TestületCíme: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422Fax száma: (72) 507-152Elnök: Dr. Bércesi FerencHonlap cím: www.baranyabekeltetes.huE-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu
Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető TestületCíme: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403Fax száma: (76) 501-538Elnök: Dr. Horváth ZsuzsannaHonlap cím: www.bacsbekeltetes.huE-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Békés Vármegyei Békéltető TestületCíme: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.Telefonszáma: (66) 324-976Fax száma: (66) 324-976Elnök: Dr. Bagdi LászlóHonlap cím: www.bmkik.huE-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető TestületCíme: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501-871 (folyamatban lévő ügyek)Elnök: Dr. Tulipán PéterHonlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.huE-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető TestületCíme: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellékFax száma: (62) 426-149 Elnök: Dr. Horváth KárolyHonlap cím: www.bekeltetes-csongrad.huE-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Fejér Vármegyei Békéltető TestületCíme: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.Telefonszáma: (22) 510-310Fax száma: (22) 510-312Elnök: Dr. Vári Kovács JózsefHonlap cím: www.bekeltetesfejer.huE-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu 
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető TestületCíme: 9021 Győr, Szent István út 10/a.Telefonszáma: (96) 520-217Elnök: Dr. Bagoly BeátaHonlap cím: https://gymsmkik.hu/bekeltetoE-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető TestületSzékhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745Fax száma: (52) 500-720Elnök: Dr. Hajnal ZsoltHonlap cím: https://www.hbmbekeltetes.huE-mail cím: bekelteto@hbkik.hu
Heves Vármegyei Békéltető TestületLevelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440.Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszintTelefonszáma: (36) 416-660/105 mellékFax száma: (36) 323-615Elnök: Dr. Gondos IstvánHonlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testuletE-mail cím: bekeltetes@hkik.hu 
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető TestületCíme: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emeletTelefonszáma: (20) 373-2570Fax száma: (56) 370-005Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh JuditHonlap cím: http://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testuletE-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető TestületCíme: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.Telefonszáma: (34) 513-010Fax száma: (34) 316-259Elnök: Dr. Bures GabriellaHonlap cím: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testuletE-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu
Nógrád Vármegyei Békéltető TestületCíme: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/aTelefonszám: (32) 520-860Fax száma: (32) 520-862Elnök: Dr. Pongó ErikHonlap cím: www.nkik.huE-mail cím: nkik@nkik.hu
Pest Vármegyei Békéltető TestületSzékhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81Telefonszáma: (1)-269-0703Fax száma: (1)- 269-0703Elnök: Dr. Koncz PálHonlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.huE-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Vármegyei Békéltető TestületCíme: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.Telefonszáma: (82) 501-000Fax száma: (82) 501-046        Elnök: Dr. Csapláros ImreHonlap cím: www.skik.hu/hu/bekelteto-testuletE-mail cím: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető TestületCíme: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.Telefonszáma: (42) 420-180Fax száma: (42) 420-180Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz KatalinHonlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.huE-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Vármegyei Békéltető TestületCíme: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.Telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130Fax száma: (74) 411-456Elnök: Mónus GrétaHonlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu
Vas Vármegyei Békéltető TestületÜgyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708Fax száma: (94) 316-936Elnök: Dr. Kövesdi ZoltánHonlap cím: www.vasibekelteto.huE-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
Veszprém Vármegyei Békéltető TestületCíme: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111Fax száma: (88) 412-150Elnök: Dr. Herjavecz KláraHonlap cím: www.bekeltetesveszprem.huE-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu 
Zala Vármegyei Békéltető TestületCíme: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.Telefonszáma: (92) 550-513Fax száma: (92) 550-525Elnök: Dr. Molnár SándorHolap cím: www.bekelteteszala.huE-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

11. Online vitarendezés:

11.1. A Fogyasztó a Szolgáltatóval az online vásárlásból eredő jogvitáját az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platformon keresztül is intézheti, mely az alábbi linkről érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

12. Záró és Vegyes Rendelkezések:

12.1. A Szolgáltató megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Honlap biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle garanciát nem vállal annak biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. 

12.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Honlapra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

12.3. A Honlapon található információk nem minősülnek orvosi vagy egyéb szakmai tanácsnak, és nem helyettesíthetik az adott személy egészségi állapotát figyelembe vevő eseti szakorvosi konzultációt. A Felhasználónak a Honlapon található információkra alapított döntése, magatartása kizárólag a Felhasználó felelőssége. 

12.4. A Honlapon találhatóak olyan linkek is, amelyek a Szolgáltatótól független, harmadik személyek által üzemeltetett más honlapra mutatnak. A Szolgáltató az ilyen idegen honlapokért és azok tartalmáért, valamint szolgáltatásokért mindennemű felelősséget kifejezetten kizár.

12.5. Szolgáltató a megrendelés, Programra való jelentkezés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Felhasználó részére. A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

 • Ha bármely működési hiba miatt a megrendelés, jelentkezés nem érkezett be
 • A Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

12.6. Jelen ÁSZF, illetve a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet, a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

12.7. Jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Honlapon keresztül nyújtott Szolgáltatásokat, valamint a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse a Felhasználók megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá a Honlap tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje. 

12.8. Amennyiben Szolgáltató módosítja az ÁSZF-t, minden esetben annak módosított változata kerül a Honlapon megjelenítésre, és a módosítás tényéről a Szolgáltató a Honlapon keresztül értesíti a Felhasználókat. Az esetleges módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Budapest, 2024. január 1.

                Szolgáltató